FDS МОДЕЛЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОТИПОЖЕЖНИХ КАРНИЗІВ НА ЗАПОБІГАННЯ ПОШИРЕННЮ ПОЖЕЖІ ФАСАДНИМИ КОНСТРУКЦІЯМИ ВИСОТНИХ БУДІВЕЛЬ

  • R. Yakovchuk Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
  • Ya. Ballo Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту
  • A. Kuzyk Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
  • O. Kagitin Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
  • V. Kovalchuk Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
Ключові слова: FDS-моделювання, Pyrosіm, поширення пожежі по фасаду, висотні будинки, фасадні протипожежні карнизи, конструктивні параметри карнизів

Анотація

Мета. Застосовуючи FDS-моделювання виявити вплив конструктивних параметрів фасадних протипожежних карнизів на ефективність запобігання поширенню пожежі вертикальними будівельними конструкціями у висотних будівлях. Методика. Для розрахунку температурних розподілів по фасадних конструкціях моделі висотного будинку використовувалася комп’ютерна система Pyrosіm, яка слугує користувацькою оболонкою для програми Fіre Dynamіcs Sіmulator (FDS). Ця система FDS використовує чисельні алгоритми розв’язку повної системи диференціальних рівнянь Нав’є-Стокса для визначення температури та інших небезпечних факторів під час пожежі. Результати. Наведено результати FDS моделювання під час обґрунтування конструктивних параметрів протипожежних карнизів, які виступають за межі фасаду та розташовуються на межі протипожежних відсіків по контуру висотних будівель з умовною висотою більше 73,5 м. За допомогою FDS моделювання побудовано типову модель висотної будівлі, відтворено пожежне навантаження всередині приміщень та обґрунтовано критерії руйнування зовнішніх світлових прорізів (вікон), як невід’ємного чинника поширенню пожежі зовнішніми вертикальними будівельними конструкціями висотних будівель. Здійснено дослідження ефективності конструктивних параметрів карнизів та їх вплив на ефективність запобігання поширення пожежі вертикальними будівельними конструкціями за однакових вихідних умов розвитку пожежі. Побудовані порівняльні залежності розподілу температур прогріву фасаду будинку, а також визначено тривалість досягнення їх критичних значень. Наукова новизна. Проведено аналіз отриманих даних в результаті FDS-моделювання за однакових вихідних умов та зроблено висновки, щодо ефективності конструктивних параметрів протипожежних фасадних карнизів на межі протипожежних відсіків та шляхів подальшого удосконалення їх конструкції для запобігання поширенню пожежі у висотних будівлях. Наведені дослідження спрямовані для використання їх проектними установами під час розробки конструктивних параметрів протипожежних карнизів, які виступають за межі фасаду та розташовуються на межі протипожежних відсіків по контуру висотних будинків, а також для удосконалення нормативної бази у галузі пожежної безпеки висотного будівництва.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2021-06-30
Як цитувати
Yakovchuk, R., Ballo, Y., Kuzyk, A., Kagitin, O., & Kovalchuk, V. (2021). FDS МОДЕЛЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОТИПОЖЕЖНИХ КАРНИЗІВ НА ЗАПОБІГАННЯ ПОШИРЕННЮ ПОЖЕЖІ ФАСАДНИМИ КОНСТРУКЦІЯМИ ВИСОТНИХ БУДІВЕЛЬ. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 23, 39-45. https://doi.org/https://doi.org/10.32447/20784643.23.2021.06

Найчастіше читають статті цього автора (ів)

<< < 1 2 3 4 5 > >>