ОЦІНКА ВПЛИВУ ДОРОЖНІХ УМОВ НА АВАРІЙНІСТЬ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ БАГАТОФАКТОРНОЇ МОДЕЛІ

  • D. Rudenko Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
  • A. Renkas Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
  • V. Tovaryansky Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
Ключові слова: показники аварійності на автомобільних дорогах, причини виникнення дорожньо-транспортних пригод, психофізіологічні чинники водія

Анотація

Постановка проблеми. Процес виникнення дорожньо-транспортної пригоди є складним, тобто залежить від великої кількості факторів, взаємозв'язок яких часом недостатньо очевидний. На процес виникнення дорожньо-транспортної пригоди впливають такі умови, як: постійні (наприклад дорожні умови) і випадкові (погодні умови, технічний стан транспортного засобу, психофізіологічний стан водія). Інакше кажучи, дорожні умови за певний період зазнають змін: погіршується рівність дорожнього покриття та дорожнє зчеплення, проводиться реконструкція доріг. Однак час, протягом якого відбуваються ці зміни, незрівнянно більший від часу зміни погодних умов, технічного стану транспортних засобів, психофізіологічного стану водія. Тому, якщо мова йде про конкретну дорожньо-транспортну пригоду або про групу дорожньо-транспортних пригод, скоєних за порівняно невеликий проміжок часу, то така постановка питання виправдана.
Мета. Метою роботи було дослідження методу коефіцієнтів аварійності з введенням в цей метод додаткових вартісних коефіцієнтів, що дозволяє встановити ті ділянки доріг, на яких слід проводити заходи, спрямовані на покращення умов або реконструкцію окремих ділянок доріг, в першу чергу.
Методи. Під час досліджень використано багатофакторну модель впливу дорожніх умов на аварійність ділянок доріг.
Результати. У роботі встановлено, що параметр αі є показником рівня впливу i-го чинника (приватного коефіцієнта аварійності) на підсумкову характеристику аварійності. Розрахунки за багатьма варіантами ділянок доріг різних категорій показують, що діапазон зміни параметра αі досить широкий і залежить від поєднання дорожніх умов. Чисельні значення можуть як підвищувати вагову частку і-го чинника в підсумковій аварійності, так і зменшувати її.
Висновки. Запропоновано прийняти метод коефіцієнтів аварійності як основу статистичної моделі взаємного впливу дорожніх умов. Виразити багатофакторну модель впливу дорожніх умов на аварійність ділянок доріг мультиплікативною функціональною залежністю і отримати параметри статистичного взаємозв'язку між факторами (αі та А0). Інтерпретувати параметр А0 як частину підсумкового коефіцієнта аварійності, не залежну від дорожніх умов, або не враховану частковими коефіцієнтами аварійності. А параметр αі як ступінь впливу i-гo чинника на підсумковий показник аварійності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2021-12-29
Як цитувати
Rudenko, D., Renkas, A., & Tovaryansky, V. (2021). ОЦІНКА ВПЛИВУ ДОРОЖНІХ УМОВ НА АВАРІЙНІСТЬ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ БАГАТОФАКТОРНОЇ МОДЕЛІ. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 24, 33-39. https://doi.org/https://doi.org/10.32447/20784643.24.2021.04

Найчастіше читають статті цього автора (ів)

1 2 > >>