ВМІСТ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У ВОДІ ТА ЕДАФОТОПАХ БЕРЕГОВОЇ ЗОНИ РІКИ СТИР

  • V. P. Kopylov Львівський державний університет безпеки життєдіяльності https://orcid.org/0000-0001-8686-0543
  • V. V. Popovych Львівський державний університет безпеки життєдіяльності https://orcid.org/0000-0003-2857-0147
Ключові слова: екологічна безпека, важкі метали, вода, едафотоп, берегова зона, забруднення довкілля.

Анотація

Постановка проблеми. Забруднення довкілля важкими металами для науковців становить значну цікавість, оскільки цей процес невпинно зростає з плином часу. В Україні проводяться значні дослідження вмісту небезпечних речовин у водах річок, озер, природних водоймищ. Надзвичайно актуальними ці дослідження є під час військового стану. Аналіз досліджень показує, що поверхневі водойми – ріки, озера, заплави підпадають під антропогенний чинник. В епоху тотального використання пластику в господарюванні та усіх сферах життя в ріках виявлено також його присутність навіть на мікрорівні. Така ж ситуація і з важкими металами, які потрапляють у водойми, здебільшого із вини людини.
Метою роботи є аналіз вмісту важких металів у воді та прибережних едафотопах ріки Стир в межах міста Луцьк.
Методи досліджень. В роботі застосовано методи аналізу та статистичні методи досліджень за отриманими даними вмісту важких металів у воді та едафотопах.
Результати досліджень. Здійснивши аналіз вмісту важких металів у воді р. Стир та едафотопах прибережної зони ми відібрали проби з восьми ділянок, 6 з яких – безпосередньо ріка Стир, 7-а ділянка – Гнідавське болото, 8-а ділянка – Теремнівські ставки. Здійснивши аналіз вмісту таких важких металів, як Cu, Cd, Zn у воді р. Стир та гідрологічно зв’язаних із нею водах Гнідавського болота та Теремнівських ставків встановлено, що перевищення ГДК наявне лише у 2-х досліджуваних ділянках. Вміст міді перевищує ГДК (0,005 мг/кг) у воді ділянок Гнідавського болота (0,012 мг/кг) та Теремнівських ставків (0,007 мг/кг). Вміст цинку перевищує ГДК (0,001 мг/кг) у воді на ділянці с. Липняни (0,015 мг/кг) та Гнідавського болота (0,019 мг/кг). Щодо едафотопів – кадмій має перевищення ГДК (1,5 мг/кг) на ділянках Гнідавського болота (3,1 мг/кг) та Теремнівських ставків (3,43 мг/кг). Вміст міді перевищує ГДК (3 мг/кг) на ділянках Гнідавського болота (4,64 мг/кг) та Теремнівських ставків (7,42 мг/кг).
Висновки. Серед досліджуваних ділянок найбільш забрудненими виявилися Гнідавське болото та Теремнівські ставки. Вміст кадмію не перевищує ГДК у жодній пробі води, вміст міді перевищує ГДК у воді ділянок Гнідавського болота та Теремнівських ставків, вміст цинку перевищує ГДК для води ділянок с. Липняни та Гнідавського болота; вміст кадмію перевищує ГДК у едафотопах ділянок Гнідавського болота та Теремнівських ставків. Вміст міді перевищує ГДК також у едафотопах на ділянках Гнідавського болота та Теремнівських ставків.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2024-06-28
Як цитувати
Kopylov, V., & Popovych, V. (2024). ВМІСТ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У ВОДІ ТА ЕДАФОТОПАХ БЕРЕГОВОЇ ЗОНИ РІКИ СТИР. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 29, 5-11. https://doi.org/https://doi.org/10.32447/20784643.29.2024.01

Найчастіше читають статті цього автора (ів)

1 2 > >>