ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ БЕЗПЕКОВОГО СЕРЕДОВИЩА НАСЕЛЕННЯ ВІД ЗАТОПЛЕННЯ НА РІВНІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

  • A. P. Havrys Львівський державний університет безпеки життєдіяльності https://orcid.org/0000-0003-2527-7906
  • O. O. Pekarska Львівський державний університет безпеки життєдіяльності https://orcid.org/0000-0002-6945-2588
Ключові слова: затоплення, децентралізація, інженерно-технічні заходи захисту, цивільний захист, гідротехнічні споруди.

Анотація

Проблема. У статті розглядаються проблеми повеней на території України та їхній вплив на населення та інфраструктуру. Аналіз затоплень відбувається на прикладі території Львівської області. В контексті  сучасних викликів, таких як війна, стаття висвітлює значення розвитку систем цивільного захисту на рівні територіальних громад (далі ТГ). Автори довели, що в контексті децентралізації країни управління  ризиками повеней сприяє більш ефективному та оперативному реагуванню на надзвичайні ситуації. У статті розглянуто проблему співпраці між органами місцевого самоврядування та громадами для  забезпечення ефективного та стійкого управління ризиками повеней та збереження життя та майна громадян, із зазначенням необхідності активної ролі ТГ у плануванні та впровадженні заходів із  запобігання затопленням та ліквідації їх наслідків.
Мета. Висвітлення наявних проблем на рівні територіальних громад, у контексті цивільного захисту, запобігання надзвичайним ситуаціям, а також пошук кращих практик захисту населення, територій від  затоплень, що дасть можливість ефективно протидіяти їм на рівні територіальних громад.
Методи дослідження. Проведено комплексний аналіз наукових джерел, присвячених проблемі захисту від затоплень, для з'ясування основних тенденцій, методів та стратегій, що використовуються. Відбір  та систематизація отриманих даних, а також їх подальше узагальнення з метою виявлення основних проблем, підходів та недоліків у системі захисту від затоплень на рівні територіальних громад. 
Результати. Проаналізувавши результати наукових досліджень закордонних та вітчизняних вчених визначено, що наявні заходи, підходи та способи планування захисту населення та територій на рівні ТГ є недостатніми. На місцевому рівні територіальні громади повинні забезпечувати функціонування сфери цивільного захисту відповідного рівня. Визначивши причини виникнення повеней на прикладі  громад Львівської області, виявлено, що найчастіше вони стаються внаслідок антропогенних та природних чинників. Відповідно до опрацьованої інформації, якісна робота з мінімізацією затоплень на  місцевому рівні відбувається шляхом вжиття певних превентивних заходів. Проаналізувавши нормативні документи щодо вимог до кандидатів на посаду голови територіальних громад, встановлено, що  знання у сфері цивільного захисту не є для них обов’язковими. Закцентовано увагу на тому, що важливо підвищити рівень обізнаності голів ТГ щодо забезпечення безпеки на відповідних територіях, оскільки це входить в їхні функціональні обов’язки.
Висновки. Повені є періодичним явищем на територіях Львівської області і важливим питанням є завчасна підготовка до таких ситуацій задля мінімізації її наслідків. На деякі причини затоплень неможливо  вплинути, а саме на: вивільнення великої кількості води внаслідок аварії чи руйнування гідротехнічних споруд, проте для інших джерел виникнення затоплень можна прийняти певні превентивні заходи на  місцевому рівні. В результаті проведеного аналізу виявлено, що територіальні громади мають труднощі у забезпеченні повноцінної безпеки для своїх громадян у контексті запобігання повеням. На рівні ТГ є  можливість здійснити ефективну підготовку для запобігання таким ситуаціям, оскільки всі ресурси розташовані в межах громади. Отже, роль голів ТГ є важливою у забезпеченні безпеки своїх громадян.  Проблема повеней потребує подальшого дослідження та розробки ефективних стратегій управління ризиками на рівні ТГ. 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2024-06-28
Як цитувати
Havrys, A., & Pekarska, O. (2024). ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ БЕЗПЕКОВОГО СЕРЕДОВИЩА НАСЕЛЕННЯ ВІД ЗАТОПЛЕННЯ НА РІВНІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 29, 128-140. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/Visnuk/article/view/2720