ДВОТОЧКОВІ ЗАДАЧІ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ПРИ ВИЗНАЧЕННІ ТЕПЛООБМІНУ В БАГАТОШАРОВІЙ НЕСКІНЧЕННІЙ ПЛИТІ

  • R. M. Taciy Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
  • О. Yu. Pazen Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
Ключові слова: температура, тепловий потік, квазідиференціальне рівняння, матриця Коші, функція Дірака

Анотація

В даній роботі в замкненій формі розв’язана задача про визначення розподілу одновимірного стаціонарного температурного поля в багатошаровій нескінченній плиті з кусково-змінним коефіцієнтом теплопровідності за наявності дискретно-неперервних внутрішніх джерел тепла та умов в довільних двох точках певного проміжку. Розв’язок задачі конструктивний і виражається виключно через її вихідні дані. При розв'язуванні задачі використовуються основні положення теорії теплопередачі, теорії узагальнених систем лінійних диференціальних рівнянь та елементи теорії узагальнених функцій.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2018-10-01
Як цитувати
Taciy, R., & PazenО. (2018). ДВОТОЧКОВІ ЗАДАЧІ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ПРИ ВИЗНАЧЕННІ ТЕПЛООБМІНУ В БАГАТОШАРОВІЙ НЕСКІНЧЕННІЙ ПЛИТІ. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 10, 191-200. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/Visnuk/article/view/469