ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ТРАНСКОРДОННИХ ОПЕРАТИВНО-РЯТУВАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ

  • R. Ratushnyi Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
  • A. Тryhuba Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
  • P. Chmiel Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
  • O. Smotr Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
  • O. Prydatko Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
Ключові слова: проект, управління, моделювання, створення, функціонування транскордонні оперативно-рятувальні підрозділи

Анотація

Проблема. Результативна діяльність на транскордонних територіях сусідніх держав передбачає дотри-мання належного рівня безпеки як на пропускних переходах, так і у будівлях та спорудах, розташованих по обидва боки кордону. Безперечно, що розташування споруд, їх кількість різняться в межах тих чи інших переходів. До того ж активна громадська діяльність на кордоні мінлива в часі. Достатній рівень безпеки цього про-цесу підтримують оперативно-рятувальні підрозділи, забезпечені належною кількістю особового складу і тех-ніки відповідного призначення. Часто спостерігаються випадки, коли виникають надзвичайні ситуації транскордонного рівня. У більшості з них оперативно-рятувальні підрозділи однієї держави не мають необхідної кількості власних сил і засобів. Це зумовлює потребу залучення додаткових сил і засоби іншої держави. Очевидно, при цьому існує потреба реалізації проектів щодо створення транскордонних оперативно-рятувальних підрозділів. Для їх реалізації слід залучати додаткові резерви, враховувати турбулентне проектне середовище, що у свою чергу потребує розроблення інструментарію управління проектами створення та функціонування міждержавних рятувальних підрозділів для ліквідації надзвичайних ситуацій. Їх реалізація потребує використання системного підходу до управління із врахуванням специфіки проектного середовища. Зокрема, реалізація проектів створення і функціонування транскордонних оперативно-рятувальних підрозділів потребує узгодження чинних міждержавних законодавчо-нормативних актів. При цьому виникає низка управ-лінських задач на кожному із етапів життєвого циклу міждержавних проектів створення і функціонування транскордонних оперативно-рятувальних підрозділів ліквідації надзвичайних ситуацій. Отже, в умовах зростання кількості і масштабів техногенних катастроф на транскордонних територіях досить актуальними задачами сьогодення є реалізація проектів створення і функціонування транскордонних оперативно-рятувальних підрозділів. При цьому існує потреба розроблення моделей та методів проектно-орієнтованого управління створенням та діяльністю транскордонних оперативно-рятувальних підрозділів. Основними стейкхолдерами таких проектів є декілька сусідніх держав. Спільна реалізація проектів створення і функціонування транскордонних оперативно-рятувальних підрозділів окрім зниження збитків від надзвичайних ситуацій, сприяє зміцненню міждержавних відносин. Мета статті полягає у обґрунтуванні особливостей проектно-орієнтованого управління діяльністю транскордонних оперативно-рятувальних підрозділів, які лежать в основі розроблення методів та моделей управління часом реалізації відповідних проектів.
Методи досліджень. Дослідження проведені з використанням методів і моделей проектно – орієнтованого управління стосовно дуальної системи пожежогасіння. Основні результати. В статті окреслено проблему розроблення моделей та методів проектно-орієнтованого управління створенням та діяльністю транскордонних оперативно-рятувальних підрозділів у процесі реалізації відповідних проектів. Для вирішення окресленої проблеми запропоновано концептуально нову cхему взаємозв’язків у проектах створення транскордонних оперативно-рятувальних підрозділів:
- ядро проекту, до складу котрого входять транскордонні проекти техногенної безпеки на прикордонних територіях, розвиток наукових інновацій у галузі цивільного захисту, взаємодія рятувальних підрозділів та органів влади. Показано, що в цілому внутрішнє середовище проекту створення ТОРП включатиме такі складові як:
- механізм фінансування проекту (головну суть при цьому складає бюджет проекту, витрати для забезпе-чення контролю і профілактики надзвичайних ситуацій на прикордонних територіях, керівництво рятувальними підрозділами, яке характеризується укомплектованою командою підготовлених, кваліфікованих працівників); соціальний стан (визначається забезпеченням стандартних умов життя для всіх учасників, котрі задіяні в проекті. Сюди входить соціальне забезпечення, забезпечення заробітною платнею, умови відпочинку); органи влади сусідніх держав (надання різного роду підтримки усім учасникам проекту з боку керівництва обох держав); інформаційна система та система контролю (дотримання контролю та ви-конання усіх завдань, покладених на проект).
Встановлено, що проект створення транскордонних оперативно-рятувальних підрозділів містить скла-дові, які можуть бути реалізовані як окремі його підпроекти. Переважно таких підпроектів може бути чотири:
- проект залучення додаткових внутрішніх сил і засобів;
- проект залучення додаткових внутрішніх сил і засобів у прикордонних межах сусідньої держави;
- проект залучення додаткових внутрішніх сил і засобів сусідньої держави;
- проект залучення додаткових внутрішніх сил і засобів кількох держав.
Висновки. За результатами проведеної роботи можна зробити такі висновки:
1. Проведений аналіз структури робіт у проектах створення і функціонування транскордонних оперативно-рятувальних підрозділів дав можливість виділити його визначальні складові, які впливають на ефективність реалізації відповідних проектів та скорочення часу їх реалізації (тривалості ліквідації надзвичайних ситуацій).
2. Встановлено, що результативність проектів функціонування транскордонних оперативно-рятувальних підрозділів є похідною від процесів узгодження взаємодії та фаховості рятувальників обох держав, а також конфігурації проектів та їх турбулентного проектного середовища.
3. Отримані результати проведених досліджень лежать в основі розроблення та удосконалення моделей і методів управління проектами створення і функціонування транскордонних оперативно-рятувальних підрозділів, які повинні базуватися на моделюванні дій у них та прогнозуванні турбулентного проектного середовища.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2019-06-10
Як цитувати
Ratushnyi, R., ТryhubaA., Chmiel, P., Smotr, O., & Prydatko, O. (2019). ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ТРАНСКОРДОННИХ ОПЕРАТИВНО-РЯТУВАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 19, 51-60. https://doi.org/https://doi.org/10.32447/20784643.19.2019.05

Найчастіше читають статті цього автора (ів)

1 2 > >>