УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСІВ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ В УПРАВЛІННІ ЛАНЦЮГОМ ПОСТАЧАННЯ

  • V. Tovarianskyi Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
  • A. Renkas Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
  • D. Rudenko Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
Ключові слова: логістика, функціональні області логістики, електромобіль, концепція, закупівля, виробництво, збут, сервіс

Анотація

Постановка проблеми. В межах функціональних областей логістики забезпечується виконання операцій та функцій, пов’язаних із закупівлями, виробництвом та збутом. Переміщення сировини, напівфабрикатів та готової продукції є можливим у випадку застосування транспортних засобів, що адекватно відображає практичне значення концепції транспортно-логістичної діяльності. Тому, щоб досягти оптимізації логістичних функцій та операцій, і, як наслідок -мети логістики, важливим аспектом постає вибір сучасних транспортних засобів для здійснення перевезень вантажів. Операції
із застосуванням традиційних автомобільних транспортних засобів зазвичай становлять найбільші витрати із сукупних логістичних витрат, що зумовлено закупівлями пального та мастильних матеріалів, належною організацією їх сервісного обслуговування, у тому числі своєчасного та комплексного виконання усіх видів технічного обслуговування. У зв’язку з цим у світі стрімко розвивається концепція впровадження електромобілів, змінюючи уявлення про можливості автомобіля з електричним приводом не лише як індивідуального засобу для пересування, а й транспорту, який набуває актуальності в галузі логістики та вантажних перевезень.
Метою роботи є аналіз сучасного стану електромобілебудування у світі та Україні, а також обґрунтування шляхів оптимізації використання автомобільних транспортних засобів з електричним приводом в управлінні ланцюгом постачання, залежно від їх технічних характеристик.
Результати. Наведено зразки електромобілів, які виготовляються в країнах ЄС та США. Розглянуто можливість застосування електромобілів як основних транспортних засобів за умови їх пристосування в середовищі ланцюга постачання. Запропоновано схему використання електромобілів в процесі управління ланцюгом постачання, яка охоплює розосередження електромобілів відповідно до функціональних областей логістики. Представленою схемою використання
електромобілів в процесі управління ланцюгом постачання із врахуванням функціональних областей логістики встановлено, що найбільш доцільно на етапах закупівель та виробництва застосовувати електромобілі вантажопідйомністю 1,75–36 тонн, а до місць розподілу – також додатково вантажопідйомністю до 1,75 тонн. Електромобілі вантажопідйомністю до 700 кг ефективно застосовувати з метою надання сервісних послуг та технічної підтримки в процесі управління
ланцюгом постачання. Наукова новизна досліджень полягає в тому, що вперше з використанням «Моделі роботи одного транспортного засобу на маршруті» отримано залежності часу перебування електромобілів Renault Kangoo Z.E., Volkswagen e-Crafter та Tesla Semi в умовах роботи маршруту, від відстані перевезень.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2021-12-29
Як цитувати
Tovarianskyi, V., Renkas, A., & Rudenko, D. (2021). УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСІВ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ В УПРАВЛІННІ ЛАНЦЮГОМ ПОСТАЧАННЯ. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 24, 116-122. https://doi.org/https://doi.org/10.32447/20784643.24.2021.15

Найчастіше читають статті цього автора (ів)

1 2 > >>