МЕХАНІЗМ ВПРОВАДЖЕННЯ БАЗОВОГО ДОХОДУ ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ

  • R. Ratushnyi Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
  • A. Marmulyak Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
Ключові слова: базовий дохід громадянина України, зберігач, прожитковий мінімум, механізм впровадження

Анотація

Вступ. Наукове дослідження присвячене громадянам України. Відомо, що в багатьох державах світу ведеться обговорення можливості введення «Безумовного базового доходу громадянина» (далі – ББДГ), і що саме спонукає уряди цих країн схилятися до прийняття такого рішення. Законопроєкт «Базовий дохід громадянина України» (далі – БДГУ) за формою нагадує ББДГ і водночас концептуально адаптований до українських реалій. Його прийняття відповідатиме Конституції України (Розділ ІІ Права, свободи та обов’язки людини і громадянина). Предмет дослідження є модель впровадження базового доходу громадянина України – закону №1 для України. Мета. Метою статті є описати загальні, основні та прикінцеві положення проєкту закону № 1 для України «Про впровадження базового доходу громадянина України» впровадження якого вцілому сприятиме відкриттю нових можливостей для громадян України в збереженні здоров’я, здобуття освіти, самореалізації через інновації та у виборчих правах, допоможе призупинити відтік трудового й інтелектуального потенціалу з України, забезпечивши кожного частиною із всього національного валового продукту. Об’єктом дослідження є модель впровадження базового доходу громадянина України. Актуальність дослідження зумовлена важливістю постановки проблем громадян України стосовно отримання медичних послуг, здобуття освіти, реалізацію в інноваціях, фінансування виборчого процесу (фінансування кандидатів на посаду сільського, міського голів, кандидатів у депутати до органів місцевого самоврядування і Верховної Ради України). Для проведення дослідження були використані матеріали з відкритих джерел, а саме зведена інформація з офіційного сайту Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, сайт DW з посиланням на дані Світового банку та 112ua, Конституція України.
До того ж, саме поява такого закону відкриє нові можливості для громадян України в збереженні здоров’я, здобутті освіти, самореалізації через інновації та у виборчих правах, де можна не тільки вільно обирати, а й бути обраним до державних органів влади різних рівнів, допоможе призупинити відтік трудового й інтелектуального потенціалу з України, забезпечивши кожного частиною із всього національного валового продукту. Методи. Для проведення наукового дослідження та отримання його результату були застосовані такі методи – метод аналізу та синтезу, абсолютних та порівняльних переваг, соціально-психологічний та організаційнорозпорядчий методи, синергетичний підхід.
Результати досліджень. До обговорення пропонованого законопроєкту були залучені громадські організації, журналісти, представники місцевого самоврядування. Результатом проведеного дослідження є рецензована наукова розробка – проєкт закону «Про впровадження базового доходу громадянина України», відомості про реєстрацію авторського права та суміжного права вміщені у бюлетень № 61 та вважаються опублікованими 30 листопада 2020 року Національним органом інтелектуальної власності Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності».
Висновки. Щороку все більша кількість осіб має тимчасову або часткову зайнятість. Змінюються форми
трудових відносин. Поширюються трудові відносини на основі дистанційної зайнятості. Модифікується структура трудових колективів і вони починають втрачати чітку організаційну структуру і зникають як єдине ціле. Суспільство все більше розшаровується за рівнем доходів. Щороку штучний інтелект стає все більшою рушійною силою технічного прогресу в нашій прогресуючій цифровій цивілізації. Вже в 20-х роках ХХІ століття відбудеться глобальна автоматизація трудових процесів, що спричинить суттєве скорочення чисельності робочих місць. Вченими прогнозується, що до 2035 року 70% нинішніх робочих місць, зокрема – пов’язаних з виконанням рутинної фізичної праці, буде заміщено штучним інтелектом. За вищезазначених обставин перед державами постають проблеми зростання природного рівня безробіття через суттєве збільшення рівня структурного безробіття. Це, в свою чергу, спричиняє необхідність надання все більших обсягів допомоги для інтеграції в соціум особам, які втратили перспективу працевлаштування внаслідок зникнення з ринку праці робочих місць та спеціальностей, якими ті володіють. Вищенаведена інформація не означає, що людям раптом стане ніде працювати.
Сьогодні кожен день виникають нові професії, а в розвинених країнах вже понад 70% економіки припадає на сферу обслуговування. Проте, перехідний період, поки люди позбудуться основної зайнятості та не знайдуть ще нову роботу, буде не лише болючим, але дуже масовим. Цей процес супроводжуватимуть масові страйки, мітинги, голосування за популістів й інші руйнівні явища суспільно-політичного розвитку. Щороку стаємо свідками все більшого зубожіння громадян, відтак виникло рішення ініціювати законопроєкт про Базовий дохід громадянина України як механізм забезпечення головного права людини – права на гідне життя згідно з Конституцією
України (Стаття 21. Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах).

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2021-12-29
Як цитувати
Ratushnyi, R., & Marmulyak, A. (2021). МЕХАНІЗМ ВПРОВАДЖЕННЯ БАЗОВОГО ДОХОДУ ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 24, 130-136. https://doi.org/https://doi.org/10.32447/20784643.24.2021.17

Найчастіше читають статті цього автора (ів)

1 2 > >>