ПРОБЛЕМИ НОРМАТИВНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИПРОБУВАНЬ ТА ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ ВОГНЕГАСНИХ СИСТЕМ ТА ЗАСОБІВ В УКРАЇНІ

  • V. M. Balanyuk Львівський державний університет безпеки життєдіяльності https://orcid.org/0000-0003-0853-4229
  • O. I. Нirskyi Львівський державний університет безпеки життєдіяльності https://orcid.org/0000-0001-6225-0601
  • O. I. Garasimyuk Головне управління ДСНС України в м. Києві https://orcid.org/0000-0001-9708-9862
  • V. S. Myroshkin Львівський державний університет безпеки життєдіяльності https://orcid.org/0000-0003-3907-6945
  • V. S. Pykus Львівський державний університет безпеки життєдіяльності https://orcid.org/0000-0002-8850-9068
Ключові слова: нормативно-технічне забезпечення випробувань, вогнегасні системи та засоби, систематизація, стандартизація.

Анотація

Вступ. Пожежна безпека є важливим елементом національної безпеки країни в цілому. Відповідно захист населення від пожеж, підвищення рівня протипожежного захисту, розроблення заходів пожежної безпеки, забезпечення належного рівня випробувань та якості вогнегасних систем і засобів – будуть пріоритетними напрямками державної політики на етапі вступу України до Європейського Союзу. В Україні на даний час ринок насичений значною кількістю вогнегасних засобів, які не підлягають обов’язковим випробуванням та відповідно сертифікації, але продаються на ринку споживачам як вогнегасні засоби. Вогнегасна ефективність та якість таких виробів як правило нічим не підтверджена, а результати випробувань якщо вони є, то містять подеколи спірну інформацію зважаючи на відсутність відповідних стандартів та методик.
Метою роботи є висвітлення проблеми нормативно-технічного забезпечення випробувань та якості
продукції вогнегасних систем та засобів в Україні Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети та задач дослідження було використано теоретичні методи дослідження, що включали аналіз літературних джерел та нормативних документів технічного регулювання продукції протипожежного призначення, для пошуку шляхів реформування вітчизняного нормативно-технічного забезпечення та узагальнення отриманих результатів дослідження.
Основні результати роботи. Встановлено, що на даний час нормативно технічна база, яка б мала чітко
ідентифікувати та визначати вогнегасні і експлуатаційні характеристики відповідних вогнегасних засобів та систем, є недосконалою та не забезпечує отримання кінцевим споживачем продукції з чітко визначеними технічними та експлуатаційними характеристиками.
Висновок. Отже, можна стверджувати, що зазначена проблема є актуальною через відсутність
нормативних документів та випробувальних методик, які б окреслювали вимоги і визначали технічні та експлуатаційні характеристики зазначених виробів відповідно до їх складу, вогнегасної ефективності та ін.
Встановлено, що саме лиш ухвалення відповідних нормативних документів не вирішить усіх проблем
технічного регулювання у сфері пожежної безпеки, та під час виготовлення продукції протипожежного
призначення, адже ці проблеми пов’язані з вузьким спрямуванням вітчизняних нормативних документів, а також з відсутністю належного фінансування робіт з розроблення національних стандартів під відповідні технічні регламенти та методики, а також недостатнім оснащенням, сучасним випробувальним устаткуванням випробувальних лабораторій.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2023-01-02
Як цитувати
Balanyuk, V., НirskyiO., Garasimyuk, O., Myroshkin, V., & Pykus, V. (2023). ПРОБЛЕМИ НОРМАТИВНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИПРОБУВАНЬ ТА ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ ВОГНЕГАСНИХ СИСТЕМ ТА ЗАСОБІВ В УКРАЇНІ. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 26, 67-72. https://doi.org/https://doi.org/10.32447/20784643.26.2022.08

Найчастіше читають статті цього автора (ів)

1 2 > >>