ПОБУДОВА ПРОГНОЗУ СУКУПНОГО ІННОВАЦІЙНОГО ПОКАЗНИКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СФЕРИ

  • O. I. Polotai Львівський державний університет безпеки життєдіяльності https://orcid.org/0000-0003-4593-8601
Ключові слова: інформаційна безпека, екстраполяція тенденції, прогнозування, сукупний інноваційний показник інформаційної безпеки

Анотація

Постановка проблеми. Сучасні соціально-економічні умови життя спонукають до необхідності
забезпечення інформаційної безпеки інноваційних показників розвитку суспільства. Особливої уваги потребує соціально-економічна сфера держави.
Мета. Метою роботи є виявити і описати особливості сукупного інноваційного показника інформаційної безпеки соціально-економічної сфери а також побудувати його прогноз за допомогою методів екстраполяції тенденції часового ряду.
Результати. У статті описано розроблену процедуру основних етапів визначення загального сукупного інноваційного показника інформаційної безпеки соціально-економічної сфери держави та його складові частини. Визначено, які основні складові сукупного інноваційного показника інформаційної безпеки соціально-економічної сфери країни є найбільш впливовими на загальний стан галузі. На основі даних сукупного інноваційного показника інформаційної безпеки соціально-економічної сфери за 2010-2022 роки, було побудовано його прогноз на наступні два роки за допомогою методів екстраполяції тенденції, а саме методів екстраполяції на основі аналітичних показників рядів динаміки, що включає середній абсолютний приріст та середній коефіцієнт росту, а також на основі плинної середньої. Також було проведено процедуру визначення експ-пост прогнозу на 2022 рік, з метою перевірки адекватності обраних методів прогнозування. Це дало змогу порівняти отримані значення і визначити найбільш оптимальні з них. На основі отриманих результатів, побудовано графік отриманих прогнозних значень.
Висновки. На основі даних періоду 2010-2022 років отримано прогнозні значення сукупного інноваційного показника інформаційної безпеки соціально-економічної сфери на 2023 та 2024 роки. Порівняно отримані значення та побудовано діаграму майбутнього розвитку подій. Зроблено висновки, що отримані прогнозні значення вказують на тенденцію зниження рівня досліджуваного показника у 2023 та 2024 роках. Який прогноз виявиться точнішим, стверджувати наперед важко, оскільки на даний момент, офіційних показників цього періоду ще не сформовано.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2023-06-23
Як цитувати
Polotai, O. (2023). ПОБУДОВА ПРОГНОЗУ СУКУПНОГО ІННОВАЦІЙНОГО ПОКАЗНИКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СФЕРИ. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 27, 60-66. https://doi.org/https://doi.org/10.32447/20784643.27.2023.07