ВЕРИФІКАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ НЕСТАЦІОНАРНОГО ТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛЯ В БЕТОННІЙ КОНСТРУКЦІЇ ЗА УМОВ СТАНДАРТНОГО ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМУ ПОЖЕЖІ

  • O. Pazen Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

Анотація

Основним класифікаційним показником, із точки зору пожежної безпеки будівлі, є ступінь його вогнестійкості. Залежно від цього показника нормують його поверховість, площу забудови та відстані до інших будинків і споруд. Ступінь вогнестійкості будинку визначається межею вогнестійкості його будівельних конструкцій та межею поширення вогню цими конструкціями. Тому значення межі вогнестійкості будівельних конструкцій, із яких складається будинок, істотно впливають на його архітектурне рішення та параметри забудови в цілому. Виходячи з цього, врахування підходів до забезпечення нормованих меж вогнестійкості конструкції та особливостей їх поведінки під високотемпературним (вогневим) впливом є досить актуальним.

Більшість досліджень будівельних конструкцій базується на двох способах визначення межі вогнестійкості – експериментальному та аналітичному. Перший полягає у визначенні межі вогнестійкості на основі експериментальних досліджень, а другий базується на аналітичних або розрахунково-експериментальних методах. У більшості країн експериментальне визначення вогнестійкості будівельних конструкцій проводять за допомогою вогневих випробувань. Проте експериментальні дослідження потребують значних фінансових затрат та високої точності проведення вогневих випробовувань. Альтернативою методам оцінки вогнестійкості несучих елементів будівлі на основі натурних вогневих випробувань є розрахункові методи, що застосовуються для проектування вогнестійких будівельних конструкцій.

У статті проведено верифікацію результатів аналітичних досліджень про поширення нестаціонарного температурного поля у бетонній конструкції за умов впливу стандартного температурного режиму пожежі у порівнянні з результатами натурних вогневих випробувань. Аналіз одержаних результатів показує, що результати розрахунку поширення нестаціонарного температурного поля по товщині бетонної конструкції без покриття та з нанесеним вогнезахисним покриттям «Фенікс СТВ», виробництва фірми «А+В Україна» по ґрунтовці «Фенікс Контакт», отримані за допомогою математичних моделей, є якісно і кількісно збіжними з результатами, отриманими експериментальним шляхом. Розбіжність між теоретичними та експериментальними даними для бетонної конструкції без покриття становить 4%, а з нанесеним вогнезахисним покриттям – не перевищує 10%.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2018-12-31
Як цитувати
Pazen, O. (2018). ВЕРИФІКАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ НЕСТАЦІОНАРНОГО ТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛЯ В БЕТОННІЙ КОНСТРУКЦІЇ ЗА УМОВ СТАНДАРТНОГО ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМУ ПОЖЕЖІ. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, (18), 96-101. https://doi.org/https://doi.org/10.32447/20784643.18.2018.10

Найчастіше читають статті цього автора (ів)