ОЦІНКА РИЗИКІВ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

  • L. F. Dziuba Львівський державний університет безпеки життєдіяльності https://orcid.org/0000-0002-4261-6490
  • O. Y. Chmyr Львівський державний університет безпеки життєдіяльності https://orcid.org/0000-0002-6340-9888
  • O. Y. Pazen Львівський державний університет безпеки життєдіяльності https://orcid.org/0000-0003-1655-3825
  • M. I. Kusiy Львівський державний університет безпеки життєдіяльності https://orcid.org/0000-0003-3120-1975
Ключові слова: пожежна безпека, загрози, вразливості, SWOT-аналіз, експертні оцінки, метод попарних порівнянь.

Анотація

Невід’ємною частиною успішної бізнес-діяльності підприємств є забезпечення пожежної безпеки. Унаслідок зростання ризиків у сфері пожежної безпеки для підприємств підвищується ймовірність  виникнення пожеж, які можуть спричинити виробничі травми працівників, матеріальні втрати, судові розгляди та позови тощо. Матеріальні втрати підприємства можуть полягати у зниженні прибутку та  вартості бізнесу, витратах на усунення наслідків пожеж, штрафах та санкціях регулюючих органів. Для усіх підприємств, незалежно від форм власності, проблеми оцінювання та управління ризиками  пожежної безпеки є актуальними завданнями. Тому метою роботи є оцінювання ризиків пожежної безпеки підприємства з використанням матриці SWOT-аналізу, де S – сильні сторони підприємства, W –  слабкі сторони, O – можливості та T – загрози. Для досягнення мети розроблено перелік запитань щодо впливу зовнішнього та внутрішнього середовища на пожежну безпеку підприємства. До зовнішніх  чинників ризику пожежної безпеки належать загрози T та можливості О, до переліку внутрішніх чинників – сильні сторони (переваги) S та слабкі сторони (вразливості) W підприємства. Перелік загроз для  певного підприємства містив сім позицій: наявність хімічно небезпечних речовин; втрата електроживлення та розряди статичної електрики; збій роботи автономних виробничих систем; відсутність протипожежного водопостачання; стихійні лиха; отримання несанкціонованого доступу до технологічного процесу підприємства; необережне поводження з вогнем. Перелік вразливостей містить  такі: вихід з ладу компресорів; відсутність резервного електропостачання; недостатній рівень фахової підготовки; відсутність комунікації між персоналом; некваліфікований персонал; недотримання правил  ожежної безпеки; недотримання правил техніки безпеки; несправність виробничого обладнання. Результати експертних оцінок пожежної безпеки опрацьовано методом попарних порівнянь. Ітераційний  алгоритм цього методу реалізовано в середовищі Excel. На підставі векторів коефіцієнтів відносної важливості елементів матриці SWOT-аналізу побудовано чотири порівняльні матриці, які є підгрунттям для  прийняття управлінських рішень на підприємстві. Встановлено за результатами експертного оцінювання, що пріоритетною стосовно ризиків пожежної безпеки є наявність на підприємстві хімічно  небезпечних речовин. 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2024-06-28
Як цитувати
Dziuba, L., Chmyr, O., Pazen, O., & Kusiy, M. (2024). ОЦІНКА РИЗИКІВ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 29, 110-118. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/Visnuk/article/view/2718

Найчастіше читають статті цього автора (ів)