МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ РОЗРОБКИ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ПРОГРАМНИХ СИСТЕМ БЕЗПЕКО-ОРІЄНТОВАНОГО СПРЯМУВАННЯ

Ключові слова: спеціалізовані програмні системи, життєвий цикл програмного забезпечення, математичний апарат теорії множин, математична модель процесу розробки програмних систем

Анотація

Проблема. Процес створення спеціалізованих програмних систем безпеко-орієнтованого спрямування потребує значних зусиль та ресурсів. Відомі на сьогодні підходи до розробки програмних систем використовують лише теоретичні відомості про етапи життєвого циклу програмного забезпечення, не занурюючись у можливу їх оптимізацію та автоматизацію.
Мета. Метою роботи є побудова математичної моделі, яка описує процес розробки спеціалізованих
програмних систем безпеко-орієнтованого спрямування, що ґрунтується на використанні понятійного апарату теорії множин, а також визначення основних взаємозв’язків окремих етапів розробки означених програмних систем для автоматизації менеджменту їх життєвого циклу.
Методи дослідження. У статті розглядається модель процесу розробки програмного забезпечення,
представлення якої базується на використанні математичного апарату теорії множин із додатковою візуалізацією шляхом геометричного моделювання за допомогою кругів Ейлера.
Основні результати дослідження. Зважаючи на актуальну науково-прикладну задачу з автоматизації
окремих процесів управління життєвим циклом програмних систем, в роботі було проведено детальних аналіз та моделювання усіх етапів розробки програмного продукту із використанням понятійного апарату теорії множин. Представлена в статті математична модель дає підстави сформувати повну та чітку уяву про обсяги робіт, виконання яких лежить в основі успішної реалізації програмних систем, у тому числі безпеко-орієнтованого спрямування. Отримана модель дає змогу охарактеризувати окремі етапи розробки продукту та аналітично описати життєвий цикл програмного забезпечення, що є передумовою для пошуку шляхів автоматизації окремих процесів підтримки прийняття управлінських рішень.
Висновки та конкретні пропозиції авторів. Проведені теоретичні дослідження дали можливість отримати математичну модель життєвого циклу програмних систем з використанням понятійного апарату теорії множин. Ця модель дозволяє оцінити обсяг робіт на кожному етапі розробки програмного продукту, встановити залежності та взаємозв'язки між ними, а також сформувати фундаментальні принципи автоматизації процедури підтримки прийняття управлінських рішень на різних етапах створення програмних систем, зокрема безпеко-орієнтованого спрямування.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2023-06-22
Як цитувати
Kordunova, Y., Feltynowski, M., Prydatko, O., & Smotr, O. (2023). МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ РОЗРОБКИ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ПРОГРАМНИХ СИСТЕМ БЕЗПЕКО-ОРІЄНТОВАНОГО СПРЯМУВАННЯ. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 27, 23-31. https://doi.org/https://doi.org/10.32447/20784643.27.2023.03

Найчастіше читають статті цього автора (ів)