МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ОБХОДУ МЕРЕЖЕВОГО ГРАФА ДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ КОРОТКОСТРОКОВОГО ПЛАНУВАННЯ ІТ-ПРОЄКТІВ

  • Yu. S. Nazar Львівський державний університет безпеки життєдіяльності https://orcid.org/0000-0003-0151-8285
  • O. V. Prydatko Львівський державний університет безпеки життєдіяльності https://orcid.org/0000-0002-0719-9118
Ключові слова: безпеко-орієнтовані системи, мережі Петрі, мережевий граф.

Анотація

Вступ. З практики застосування мережевих графів відома їх ефективність в управлінні проєктами для довгострокового планування та оцінки стану виконання проєкту на поточному етапі. Мережевий граф дає змогу розрахувати ключові показники для знаходження критичного шляху виконання робіт, а також резерви часу для кожної роботи окремо. Цей метод добре зарекомендував себе в управлінні масштабними проєктами, проте вивчення ефективності його застосування для короткострокового планування розробки програмного забезпечення у динамічних умовах (умовах постійних змін до змісту, людських та часових ресурсів) досліджено не достатньо. Крім того складність використання стандартних підходів проєктного менеджменту до управління процесом розроблення спеціалізованого програмного забезпечення у динамічному оточенні (умовах постійних змін) спонукає до вирішення актуальної задачі щодо дослідження нових, науково-обґрунтованих методів та підходів для оцінки тривалості розроблення спеціалізованого програмного забезпечення, які будуть адаптованими під специфіку роботи у динамічних умовах із значною часткою невизначеності та ресурсних обмежень (людських та часових).
Мета. Моделювання процесів обходу мережевого графа для розрахунку ключових параметрів мережевої моделі, що дасть змогу швидко та якісно оцінити тривалість проєктних робіт в умовах динамічності ресурсів та змісту робіт.
Методи досліджень. Для досягнення поставленої мети в роботі використано методи імітаційного моделювання дискретних систем засобами мережі Петрі. Зважаючи на те, що об’єктом моделювання є процес обходу мережевого графа, для опису його ключових властивостей використано понятійний апарат теорії графів.
Основні результати дослідження. Отримано уніфіковані моделі процесів обходу мережевих графів різної складності та конфігурації, що дає змогу вирішувати задачі короткострокового планування проєктів з розроблення безпеко-орієнтованих сервісів у динамічних умовах шляхом розрахунку раннього та пізнього термінів виконання подій та з одержанням на їх основі характеристики про тривалість проєктних робіт. Одержані моделі дали змогу побудувати алгоритми обходу мережевого графа для оцінки тривалості виконання проєктних робіт з подальшою автоматизацією процесів короткострокового планування за умови введення будь-яких змін до змісту та обсягу окремих спринтів проєкту або складу команди розробників.
Висновки. Шляхом імітаційного моделювання з використанням понятійного апарату мереж Петрі отримано уніфіковану модель процесів обходу мережевих графів, яка полягає у циклічності процедури встановлення зв’язку між попередньою і поточною подією та уможливлює її адаптивне застосування не залежно від складності та конфігурації мережевих графів. Шляхом алгоритмічного відтворення розроблених імітаційних моделей побудовано чітку процедуру розрахунку раннього та пізнього термінів виконання подій, що дає змогу провести автоматизацію цих процесів для вирішення задач короткострокового планування проєктів з розроблення спеціалізованого програмного забезпечення.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2024-06-28
Як цитувати
Nazar, Y., & Prydatko, O. (2024). МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ОБХОДУ МЕРЕЖЕВОГО ГРАФА ДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ КОРОТКОСТРОКОВОГО ПЛАНУВАННЯ ІТ-ПРОЄКТІВ. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 29, 32-43. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/Visnuk/article/view/2710

Найчастіше читають статті цього автора (ів)