ЦИФРОВІЗАЦІЯ HR-ПРОЦЕСІВ У ПІДРОЗДІЛАХ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

  • H. S. Matkivska Львівський державний університет безпеки життєдіяльності https://orcid.org/0009-0007-6044-2387
  • O. B. Zachko Львівський державний університет безпеки життєдіяльності https://orcid.org/0000-0002-3208-9826
Ключові слова: цифровізація, управління персоналом, HR-процеси, державна структура, HR-менеджмент.

Анотація

Проблема. Розумна автоматизація управління персоналом зумовлює низку тенденцій у сфері управління людськими ресурсами у сфері цивільного захисту. На сьогодні проблемою є відсутність автоматизованого програмного забезпечення управління персоналу для державних структур. Тому в умовах диджиталізації країни для ефективного управління персоналом державних органів потрібно автоматизувати процеси управління в державних органах та покращити операційні процеси з кадрових питань (особового складу), а також вчасно та ефективно здійснити моніторинг результативності діяльності державних органів з питань управління персоналом. Рушійною силою цифровізації державних структур є людський капітал – знання, таланти, навички, вміння, здібності, досвід, інтелект. Стрімке поширення цифрових технологій робить цифрові компетенції працівників ключовими серед інших навичок. Поширення цифрових технологій неминуче спричинить значні зміни у державному секторі та вплине на вимоги до кваліфікації персоналу.
Мета. Для вдосконалення управління персоналом державних структур доцільно запроваджувати автоматизовані системи, які являють собою комплексне технологічне рішення задач у роботі з персоналом, починаючи від повсякденного оперативного обліку даних з особовим складом і закінчуючи оптимізацією кадрових питань. На даний час питання цифровізації кадрових операційних процесів залишається актуальним. Метою роботи є дослідження сучасного стану інноваційних процесів в державних структурах, нових способів роботи, які характеризуються адаптивністю, стійкістю та відкритістю до змін. Автори мають на меті дослідити та розробити модулі програмного забезпечення управління персоналом служби цивільного захисту та автоматизовану комунікацію HR-процесів між особовим складом.
Методи дослідження. У статті автори розглянули сутність системи управління персоналом, різні моделі побудови системи управління персоналом в організації, а також застосування тієї чи іншої моделі для конкретної організації.
Результати дослідження. Автори дослідили сучасний стан інноваційного процесу в державних структурах, дослідили електронні сучасні платформи для зручності працівників, чи можна і як можна розглядати цифровізацію як можливість, а також представити новий спосіб роботи, який буде адаптивним, стійким та відкритим до змін. Автори також розглянули вплив цифровізації на систему управління персоналом, які вимоги ставляться до системи управління персоналом в умовах цифровізації, професійних компетенцій персоналу, а також нові та вже використовувані тренди в автоматизації HR-процесів, які допоможуть працювати краще та ефективніше.
Висновки. Сьогодні HR-менеджмент постійно та швидко розвивається. Процес цифрової трансформації HR-процесів служби цивільного захисту зовсім не простий. Він побудований на тривалому періоді зусиль. HR відділи державних структур повинні більше зосередитися на підборі відповідних фахівців, професійному навчанню HR-фахівців, які розуміються на специфіці проходженню служби цивільного захисту. Управління персоналом державних структур повинні більше експериментувати з цифровими додатками та програмними забезпеченнями, створювати задовільний досвід співробітників, автоматизовувати HR комунікацію в середині державної служби між особовим складом. Цифровізована HR комунікація не обмежуються обліком персоналу, а включає в себе проблемні питання які є на сьогоднішній день в кадрових процесах державної служби: прийняття рішень щодо вирішення цих проблем, моніторинг великих об’ємів інформації, розвиток, навчання та оцінка ефективності діяльності HR-фахівців та особового складу служби цивільного захисту. 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2023-12-28
Як цитувати
Matkivska, H., & Zachko, O. (2023). ЦИФРОВІЗАЦІЯ HR-ПРОЦЕСІВ У ПІДРОЗДІЛАХ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 28, 24-29. https://doi.org/https://doi.org/10.32447/20784643.28.2023.03

Найчастіше читають статті цього автора (ів)