СТРУКТУРНА МОДЕЛЬ СИСТЕМИ ПЛАНУВАННЯ МЕДИЧНИХ ПРОЕКТІВ НА ОСНОВІ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ

  • А. M. Tryhuba Львівський національний університет природокористування https://orcid.org/0000-0001-8014-5661
  • O. M. Malanchuk Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького https://orcid.org/0000-0001-7518-7824
  • O. Ya. Pankiv Львівський державний університет безпеки життєдіяльності https://orcid.org/0009-0002-7319-1701
  • R. Ya. Sholudko Львівський державний університет безпеки життєдіяльності https://orcid.org/0009-0000-6149-7354
Ключові слова: структурна модель, планування, медичні проекти, обчислювальний інтелект, ефективність.

Анотація

Проблема. Стаття присвячена розробленню структурної моделі системи планування медичних проектів на основі обчислювального інтелекту. Обґрунтовано доцільність компонентів системи планування медичних проектів на основі обчислювального інтелекту, а також їх вплив на покращення процесів планування та реалізації медичних проектів. Від розуміння основних аспектів цієї моделі залежить успішність розробки та впровадження інтелектуальних інформаційних систем для проектного менеджменту в медицині.
Мета. Обґрунтувати особливості створення систем планування медичних проектів, на їх основі запропонувати структурну модель системи планування медичних проектів, яка базується на моделях обчислювального інтелекту, що дають можливість автоматизувати та оптимізувати різні аспекти медичних проектів та оцінити ефективність розробленої структурної моделі на практиці.
Методи дослідження. Використано методи аналізу та синтезу складових процесів предметної галузі та управління проектами, індукції та дедукції, абстрагування й конкретизації, аналогій для обгрунтування особливостей створення систем планування медичних проектів. Під час розробки структурної моделі використано методологію SADT, системний підхід, теорію та методи моделювання систем, аналізу та синтезу чинників впливу складових проєктного середовища на складові медичних проектів. Для визначення вимог медичних організацій до системи планування медичних проектів використано метод експертних оцінок Розроблено програмний продукт мовою Python 3.11, який реалізує її функціональні можливості.
Основні результати дослідження. Обґрунтовано доцільність розроблення структурної моделі системи планування медичних проектів. Вона базується на моделях обчислювального інтелекту, що дає змогу автоматизувати та оптимізувати різні процеси планування медичних проектів. Обґрунтована структурна модель системи планування медичних проектів на основі обчислювального інтелекту включає базу даних (БД), базу знань (БЗ) та 8 системно взаємопов’язаних блоків. Вона передбачає системне формування баз даних (БД) та знань (БЗ) із реальних даних електронної системи медичних записів (ЕМЗ). Це забезпечує навчання моделей обчислювального інтелекту для планування складових медичних проектів. На підставі розробленої нейронної мережевої моделі, що навчена на даних діючої електронної системи медичних записів, виконано кількісне оцінення тривалості проектів лікування цукрового діабету у дітей. Встановлені тенденції зміни тривалості проектів лікування цукрового діабету у дітей від зміни головних чинників, які їх зумовлюють.
Висновки та конкретні пропозиції автора. Отримані результати лежить в основі підвищення якості та точності підтримки прийняття рішень для оцінення тривалості проектів лікування цукрового діабету у дітей із різними станами їх захворювання. Подальші дослідження стосуються впровадження структурної моделі системи планування медичних проектів на основі обчислювального інтелекту в медичній практиці. Це вимагає великих зусиль у зборі та аналізі медичних даних, а також забезпечує високу конфіденційність та конфіденційність інформації. Отримані результати досліджень суттєво покращують точність процесів планування проектів лікування пацієнтів, зменшують їх ризики та підвищують якість отриманих продуктів – наданих медичних послуг.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2023-12-28
Як цитувати
TryhubaА., Malanchuk, O., Pankiv, O., & Sholudko, R. (2023). СТРУКТУРНА МОДЕЛЬ СИСТЕМИ ПЛАНУВАННЯ МЕДИЧНИХ ПРОЕКТІВ НА ОСНОВІ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 28, 30-43. https://doi.org/https://doi.org/10.32447/20784643.28.2023.04