ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ ВІДНОВЛЕННЯ ТРАНСПОРТНОЇ ТА БЕЗПЕКОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ СІЛЬСЬКИХ ГРОМАД У ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД

  • А. M. Tryhuba Львівський національний університет природокористування https://orcid.org/0000-0001-8014-5661
  • А. R. Ratushnyi Львівський державний університет безпеки життєдіяльності https://orcid.org/0000-0003-0768-6466
  • V. R. Demchyna Львівський державний університет безпеки життєдіяльності https://orcid.org/0000-0002-6123-5255
  • L. S. Koval Львівський державний університет безпеки життєдіяльності https://orcid.org/0009-0002-7600-7308
Ключові слова: управління, проект, транспортна інфраструктура, безпекова інфраструктура, сільські громади, післявоєнний період, ефективність.

Анотація

Проблема. Обґрунтовано особливості управління проектами відновлення транспортної та безпечної інфраструктури сільських громад у післявоєнний період. На основі аналізу стану питання в теорії та практиці встановлено, що для відновлення та модернізації безпекової інфраструктури сільських громад необхідно реалізовувати відповідні проекти, які потребують системного управління та розробки відповідного управлінського інструментарію.
Мета. Обґрунтувати особливості управління проектами відновлення транспортної та безпечної інфраструктури сільських громад у післявоєнний період, на їх основі сформулювати управлінські задачі та інструментарій їх розв’язання, що базується на сучасних інформаційних технологіях, які забезпечують автоматизацію та оптимізацію процесів прийняття управлінських рішень, а також оцінення їх цінності для сільських громад у післявоєнний період.
Методи дослідження. Проведено аналіз наукової літератури та нормативно-правових документів, що дозволило сформувати теоретичну базу дослідження та визначити основні напрями наших досліджень. Використано метод статистичного оцінення даних сільських територій, що дасть змогу отримати інформацію про особливості проектного середовища та управління проектами відновлення транспортної та безпечної інфраструктури сільських громад у післявоєнний період від безпосередньо зацікавлених осіб. Використання методів системного підходу, теорії та методів моделювання систем, аналізу та синтезу чинників впливу складових проектного середовища на складові проектів дало можливість сформулювати управлінські завдання та означити інструментарій їх розв'язання, що базується на сучасних інформаційних технологіях.
Основні результати дослідження. Запропонована структурна модель системи управління проектами відновлення транспортної та безпекової інфраструктури сільських громад у післявоєнний період. Вона передбачає виділення 4 складових (проектне середовище, проект, продукт проекту та управління проектом), які лежать в основі означення особливостей управління зазначеними проектами. Подано характеристику складових проектів відновлення транспортної та безпекової інфраструктури сільських громад у післявоєнний період. Описано взаємозв’язки між показниками складових проектів відновлення транспортної та безпекової інфраструктури сільських громад. Встановлено, що у проектів відновлення транспортної та безпекової інфраструктури сільських громад у післявоєнний період наявне спільне проектне середовища та ресурси, а також їх продукти мають системний взаємовплив на цінність для стейкхолдерів. Сформульовано науково-прикладні задачі для ефективної реалізації проектів відновлення транспортної та безпекової інфраструктури сільських громад у післявоєнний період. Означено управлінський інструментарій, який слід розробити для проектних менеджерів, щоб вирішувати зазначені задачі.
Висновки та конкретні пропозиції автора. Подальші дослідження потребують розробки точних моделей для прогнозування складових проектного середовища та їх взаємодії. Розробка адаптивних моделей забезпечить більш точне прогнозування та управління наявними ресурсами для реалізації проектів відновлення транспортної та безпекової інфраструктури сільських громад. Встановлено, що впровадження розроблених аналітичних засобів для узгодження конфігурацій продуктів проектів, що базуються на обчислювальному інтелекті, забезпечить інтеграцію інтелектуальних технологій у системне виконання управлінських процесів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2023-12-28
Як цитувати
TryhubaА., RatushnyiА., Demchyna, V., & Koval, L. (2023). ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ ВІДНОВЛЕННЯ ТРАНСПОРТНОЇ ТА БЕЗПЕКОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ СІЛЬСЬКИХ ГРОМАД У ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 28, 44-54. https://doi.org/https://doi.org/10.32447/20784643.28.2023.05