МОДЕЛЬ ТА ПРОГРАМНІ МОДУЛІ ДЛЯ МОНІТОРИНГУ ПРОЦЕСУ ВІДБОРУ СОЦІАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ РОЗВИТКУ ГРОМАД

  • А. M. Tryhuba Львівський національний університет природокористування https://orcid.org/0000-0001-8014-5661
  • А. S. Marmulyak Львівський державний університет безпеки життєдіяльності https://orcid.org/0000-0002-7526-5850
  • О. M. Malanchuk Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького https://orcid.org/0000-0001-7518-7824
  • О. V. Prydatko Львівський державний університет безпеки життєдіяльності https://orcid.org/0000-0002-0719-9118
Ключові слова: управління, соціальні проекти, моніторинг, відбір, модель, програмні модулі, громада, розвиток.

Анотація

Проблема. Проведений аналіз показав, що існує потреба у дослідженнях, що з розробки інструментарію для моніторингу процесу відбору соціальних проектів розвитку громад. Він повинен базуватися на систематичному та всебічному аналізі вебсайтів із конкурсними пропозиціями. На підставі отриманих даних про соціальні проекти проектні менеджери визначатимуть пріоритети щодо фінансування  таких проектів із бюджетів громад. Такий інструментарій не лише допоможе проектним менеджерам знайти та відібрати найперспективніші проекти для інвестування, але й сприятиме більш ефективному  розподілу ресурсів. Це підвищить прозорість та доступність фінансових можливостей для розвитку громад.
Мета. Обґрунтувати модель та окремі програмні модулі для моніторингу процесу відбору соціальних проектів розвитку громад на основі веб-парсингу сайтів із конкурсними пропозиціями.
Методи дослідження. Використано аналіз наукової літератури із галузей проектного менеджменту, інформаційних технологій, соціального розвитку та моніторингу проектів. Це дало можливість вивчити  актуальні дослідження та наявні моделі, які застосовуються в цих галузях, для вибору найбільш ефективних підходів. У роботі розроблено модель для моніторингу процесу відбору соціальних проектів  розвитку громад використано веб-парсинг (веб-скрапінг або аналіз веб-даних). Вона забезпечує автоматичне отримання даних з вебсторінок із конкурсними пропозиціями щодо реалізації соціальних проектів. Нею передбачається завантаження вебсторінок, аналіз їх HTML-коду та отримання корисної інформації для подальшого використання. Використання методів інтелектуального аналізу даних дало  можливість кількісно оцінити показники процесу відбору соціальних проектів для заданої громади. Окрім того, на підставі цих методів встановлено закономірності у отриманих DataFrame із   характеристиками соціальних проектів.
Основні результати дослідження. Запропонована модель для моніторингу процесу відбору соціальних проектів розвитку громад передбачає виконання шести етапів, що базуються на веб-парсингу,  інтелектуальному аналізі даних та використанні розроблених окремих програмних модулів. Особливістю моделі є те, що формування бази даних та знань для моніторингу відбору соціальних проектів  здійснюється на основі використання веб-парсингу сайтів із характеристиками поданих на конкурс соціальних проектів. Саме веб-парсинг є ефективним інструментом для збору та аналізу даних, які можна  отримати із різних вебсайтів або платформ, на яких зафіксовано результати конкурсних пропозицій. Для реалізації запропонованої моделі розроблено окремі програмні модулі. Зокрема, створено модуль social_projects_ parser.py мовою Python, який передбачає запуск веб-браузера (наприклад, Chrome), що відкриває посилання на сторінки із характеристиками соціальних проектів та завантажує усі  елементи вибраних сторінок. На основі використання розробленої моделі, а також із використанням розроблених окремих програмних модулів, кількісно оцінено показники процесу відбору соціальних  проектів для Львівської громади (м. Львів, Україна), а також обґрунтовано рекомендації для проектних менеджерів. Отримані результати свідчать про те, що найбільш активними у конкурсі соціальних  проектів були Шевченківський, Личаківський та Франківський райони міста Львів. У Личаківському та Франківському районах найвищі показники успішності впровадження соціальних проектів.
Висновки та конкретні пропозиції авторів. Отримані результати дають можливість проектним менеджерам зрозуміти стан проектного середовища та особливості подальшої реалізації соціальних проектів  в окремих адміністративних районах громади. Подальші дослідження потребують розроблення системи підтримки прийняття рішень, яка базується на використані розробленого алгоритму, що забезпечить  підвищення ефективності процесів ініціації та планування реалізації соціальних проектів у громадах. 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2024-06-28
Як цитувати
TryhubaА., MarmulyakА., MalanchukО., & PrydatkoО. (2024). МОДЕЛЬ ТА ПРОГРАМНІ МОДУЛІ ДЛЯ МОНІТОРИНГУ ПРОЦЕСУ ВІДБОРУ СОЦІАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ РОЗВИТКУ ГРОМАД. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 29, 152-167. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/Visnuk/article/view/2722

Найчастіше читають статті цього автора (ів)