МЕТОД ТА РЕЗУЛЬТАТИ ВИЗНАЧЕННЯ ПРІОРИТЕТНИХ ОБ’ЄКТІВ ПІД ЧАС ІНІЦІАЦІЇ ПРОЕКТІВ ВІДНОВЛЕННЯ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ У ПІСЛЯВОЄННИЙ ЧАС

  • А. M. Tryhuba Львівський національний університет природокористування https://orcid.org/0000-0001-8014-5661
  • V. R. Demchyna Львівський державний університет безпеки життєдіяльності https://orcid.org/0000-0002-6123-5255
  • А. R. Ratushnyi Львівський державний університет безпеки життєдіяльності https://orcid.org/0000-0003-0768-6466
  • L. S. Koval Львівський державний університет безпеки життєдіяльності https://orcid.org/0009-0002-7600-7308
Ключові слова: управління, проект, ініціація, транспортна інфраструктура, метод, післявоєнний період, ефективність.

Анотація

Проблема. Як показав проведений аналіз, важливим завданням для окремих регіонів України є післявоєнне відновлення транспортної інфраструктури населених пунктів. Визначення пріоритетних об'єктів  транспортної інфраструктури під час ініціації проектів з їх відновлення дасть змогу максимально ефективно використовувати обмежені ресурси. Обґрунтовано потребу вдосконалення методу визначення  пріоритетних об’єктів, який лежить в основі ініціації проектів відновлення транспортної інфраструктури окремих населених пунктів у післявоєнний час.
Мета. Удосконалити метод визначення пріоритетних об’єктів для ініціації проектів відновлення транспортної інфраструктури у післявоєнний час, що базується на використанні сучасних інформаційних технологій, зокрема фреймворку OpenStreetMap та серверного програмного забезпечення Overpass API з відкритим вихідним кодом, які забезпечують швидке отримання точної інформації  про зазначені об’єкти.
Методи дослідження. Використання методології управління проектами дало можливість означити процеси ініціації проектів відновлення транспортної інфраструктури у післявоєнний час та доцільність  виконання управлінської операції з визначення пріоритетних об’єктів. У роботі запропоновано метод визначення пріоритетних об’єктів під час ініціації проектів відновлення транспортної інфраструктури у  післявоєнний час, який передбачає використання фреймворку OpenStreetMap та серверного програмного забезпечення Overpass API з відкритим вихідним кодом. Для використання методу написано  програмний код мовоюPython із використанням інтерактивного середовища розробки Jupyter Notebook. Використано сервіс Overpass Turbo для отримання потрібної інформації про стан об’єктів  транспортної інфраструктури, що надає доступ до бази даних OpenStreetMap. За допомогою мови запитів Overpass QL здійснено пошук та аналіз геоданих, необхідних для визначення стану об’єктів  транспортної інфраструктури та потреб у відновленні транспортної інфраструктури. Використано метод кореляційно-регресійного аналізу для встановлення взаємозв’язків між показниками пріоритетності  об’єктів транспортної інфраструктури заданих населених пунктів.
Основні результати дослідження. Запропонований метод визначення пріоритетних об’єктів, який передбачає 9 взаємопов’язаних кроків, лежить в основі ініціації проектів відновлення транспортної  інфраструктури окремих населених пунктів у післявоєнний час. Він базується на використанні фреймворку OpenStreetMap та серверного програмного забезпечення Overpass API з відкритим вихідним кодом.  Основною управлінською операцією є швидкий та точний збір інформації про транспортну інфраструктуру. Для цього пропонується отримувати просторові дані про об'єкти транспортної  інфраструктури із відкритого сервісу OpenStreetMap із запитами до бази даних OSM та використанні мови запитів Overpass QL. Вони забезпечують швидке та точне виявлення, а також візуалізацію пріоритетних об’єктів, що є основою для ініціації проектів відновлення транспортної інфраструктури окремих населених пунктів у післявоєнний час. На основі звикористання запропонованого  методу було визначено пріоритетні об’єкти транспортної інфраструктури для м. Краматорськ Донецької області (Україна). Встановлено дороги із найвищими нормалізованими показниками складності та  пріоритетності. Це свідчить про потребу першочергового ремонту або модернізації дорожнього покриття та інфраструктури для забезпечення розвитку міста.
Висновки та конкретні пропозиції автора. На підставі виконаних досліджень обґрунтовано та апробовано метод визначення пріоритетних об’єктів транспортної інфраструктури для відновлення у  післявоєнний час Подальші дослідження потребують розробки системи підтримки припиняння рішень для проектних менеджерів, яка базуватиметься на запропонованому методі визначення пріоритетних  об’єктів, що забезпечить точну ініціацію проектів відновлення транспортної інфраструктури у післявоєнний час. 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2024-06-28
Як цитувати
TryhubaА., Demchyna, V., RatushnyiА., & Koval, L. (2024). МЕТОД ТА РЕЗУЛЬТАТИ ВИЗНАЧЕННЯ ПРІОРИТЕТНИХ ОБ’ЄКТІВ ПІД ЧАС ІНІЦІАЦІЇ ПРОЕКТІВ ВІДНОВЛЕННЯ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ У ПІСЛЯВОЄННИЙ ЧАС. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 29, 141-151. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/Visnuk/article/view/2721

Найчастіше читають статті цього автора (ів)